Urząd Miasta - godziny urzędowania

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski
telefon 85 7318101

Zastępca Burmistrza Miasta Bożena Teresa Zwolińska
telefon 85 7318101

Przewodniczący Rady Miasta

Igor Łukaszuk
telefon 85 7318188
telefon 85 7318156

Sekretarz Miasta

Tamara Korycka
telefon 85 7318137

Skarbnik Miasta

Anna Szkoda
telefon 85 7318188
telefon 85 7318120
email um.skarbnik@bielsk-podlaski.pl

BURMISTRZ MIASTA BĄDŹ JEGO ZASTĘPCA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

- w poniedziałki w godzinach 12.30 – 16.30
- w piątki w godzinach 12.00 – 15.30.

w pokoju nr 200 (II piętro)

W PRZYPADKU, GDY PONIEDZIAŁEK JEST DNIEM USTAWOWO WOLNYM OD PRACY, INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM.

Skargi i wnioski przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 16 (na parterze) po lewej stronie od wejścia do budynku.

Skargi i wnioski rozpatrują Kierownicy Referatów.

Zasady i tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski


Informacja dot. udostępniania aktów prawnych

Urząd Miasta Bielsk Podlaski informuje, że zgodnie z art. 26 oraz art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) udostępnia nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, jak również zbiór aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę:

  • do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/
  • w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. codziennie w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mikołaja Kopernika 1 do pokoju nr 304 (III piętro).
Urząd Miasta Bielsk Podlaski zapewnia również możliwość odpłatnego wydruku aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Wysokość opłat została określona zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 538/14 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski. Treść zarządzenia jest dostępna pod adresem: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zarzadz_BM/zarz_BM_k2014/zarzbm_538_14.htm


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Br.

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Data modyfikacji: 2017-12-07

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2003-09-09