Urząd Miasta - godziny urzędowania

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski
telefon +48 85 7318101, +48 85 7318102

Zastępca Burmistrza Miasta Bożena Teresa Zwolińska
telefon +48 85 7318101, +48 85 7318102

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Roszczenko
telefon +48 85 7318156

Sekretarz Miasta

Tamara Korycka
telefon +48 85 7318137

Skarbnik Miasta

Anna Szkoda
telefon +48 85 7318120
email um.skarbnik@bielsk-podlaski.pl

BURMISTRZ MIASTA BĄDŹ JEGO ZASTĘPCA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

- w poniedziałki w godzinach 12.30 – 16.30
- w piątki w godzinach 12.00 – 15.30.

w pokoju nr 200 (II piętro)

W PRZYPADKU, GDY PONIEDZIAŁEK JEST DNIEM USTAWOWO WOLNYM OD PRACY, INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM.

Skargi i wnioski przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 16 (na parterze) po lewej stronie od wejścia do budynku.

Skargi i wnioski rozpatrują Kierownicy Referatów.

Zasady i tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski


Informacja dot. udostępniania aktów prawnych

Urząd Miasta Bielsk Podlaski informuje, że zgodnie z art. 26 oraz art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) udostępnia nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, jak również zbiór aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę:

  • do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/
  • w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. codziennie w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mikołaja Kopernika 1 do pokoju nr 304 (III piętro).
Urząd Miasta Bielsk Podlaski zapewnia również możliwość odpłatnego wydruku aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Wysokość opłat została określona zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 538/14 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski. Treść zarządzenia jest dostępna pod adresem: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zarzadz_BM/zarz_BM_k2014/zarzbm_538_14.htm


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Br.

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-11-06

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2003-09-09