komisarz


Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Urodzony w Bielsku Podlaskim

W latach 1991-1996  - studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zakończone z wyróżnieniem, kierunek business administration (magister ekonomii). 

W latach 2008-2009  -   studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Zarządzanie Wartością Klienta - zakończone z oceną celującą. 

2010 - ukończony certyfikatem kurs audytora wewnętrznego wg ISO 9001.

1.11.1995 – 23.12.2013 – DanWood sp. z o.o. (wcześniej UNIBUD SA, Budimex Danwood sp. z o.o.) w Bielsku Podlaskim.

 • początkowo zatrudniony na stanowiskach – specjalista ds. promocji, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. inwestycji kapitałowych, kierownik działu marketingu oraz kierownik działu ekonomicznego,
 • 1.03.2006 – 30.06.2006 - p.o. kierownika oddziału rynku brytyjskiego,
 • 1.07.2006 – 1.02.2007- specjalista ds. marketingu,
 • 2.02.2007 – 31.12.2007 kierownik oddziału rynku brytyjskiego,
 • 1.01.2008 – 30.06.2010 - kierownik działu sprzedaży,
 • od 1.07.2010 - pełnomocnik Zarządu do spraw zarządzania jakością i kontroli wewnętrznej.

 Pracując na różnych stanowiskach odpowiedzialny był m.in. za:

 • wprowadzanie spółki do obrotu publicznego (przygotowanie prospektu emisyjnego, kontakty z regulatorami rynku, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi),  a po fuzji z Budimex SA za wycofanie spółki z obrotu publicznego,
 • przygotowanie kampanii reklamowych produktów firmy, opracowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizację imprez targowych w różnych krajach,
 • zarządzanie kilkumilionowymi budżetami reklamowymi w różnych krajach,
 • organizację zewnętrznej sieci sprzedaży na terenie Polski, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz reprezentowanie firmy na terenie tych państw,
 • prowadzenie szkoleń dla sprzedawców zewnętrznych z profesjonalnej sprzedaży domów,
 • ustalanie polityki cenowej oraz rabatowej,
 • analizy ekonomiczne, badania rynkowe (prowadzone samodzielnie i zlecane na zewnątrz)
 • nadzór nad systemem jakości ISO 9001 w firmie (nadzór nad dokumentacją, prowadzenie audytów wewnętrznych, organizacja i przygotowanie firmy do  audytu zewnętrznego)

Od listopada 2010 r. do 19 grudnia 2013 r. – radny Rady Miasta Bielsk Podlaski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansów i Budżetu Miasta oraz członek Społecznej komisji Mieszkaniowej.

Od 30 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. pełnił Funkcję Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Od 1 grudnia 2014 r. objął obowiązki Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Mierzwińska - Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2014-02-05

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2014-12-02

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2014-02-05