1. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

 

Podstawa prawna:
Art. 71ust.4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Ustalone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres tego użytkowania w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok - bez odrębnego wezwania - na rachunek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski prowadzony w Banku Spółdzielczym w Brańsku nr rachunku 52 8063 0001 0070 0706 5699 0002 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

 

2. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

 

Podstawa prawna:
Art. 82ust.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Ustalone opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu wnosi się przez cały okres tego zarządu w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok - bez odrębnego wezwania - na rachunek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski prowadzony w Banku Spółdzielczym w Brańsku nr rachunku 52 8063 0001 0070 0706 5699 0002 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

1-2. Nieuiszczenie opłat w ustawowym terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę, a w  przypadku zwłoki w regulowaniu zobowiązań Urząd Miasta kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Janusz Panasiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-05-23

Data modyfikacji: 2015-03-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-05-23