OZNACZANIE NIERUCHOMOŚCI NUMEREM PORZĄDKOWYM

Wymagane dokumenty:
Wniosek o nadanie numeru porządkowego złożony przez właściciela nieruchomości lub osoby faktycznie władające nieruchomością.

Opłaty:
W przypadku wydania zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432).

Forma załatwienia:
Pisemne zawiadomienie o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym lub zaświadczenie o numerze porządkowym.
Druk wniosku do pobrania - (format .doc), - (format .pdf) lub w pokoju nr 213 Urzędu Miasta w budynku przy ul. Kopernika 1.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Gospodarki Przestrzennej ul. Kopernika 1, pok. 213, piętro II

Termin odpowiedzi:
W przypadku ustalenia numeru porządkowego nieruchomości - do 30 dni.
W przypadku wydania zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości - do 7 dni.

Uwagi:

  1. Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
  2. Nieruchomości przylegające do dwóch lub większej liczby ulic oznacza się numerem porządkowym od jednej z przylegających ulic. We wniosku należy wskazać ulicę, od której został urządzony wjazd na nieruchomość.

 

Metryka strony

Udostępniający: Irena Syczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-07-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-03-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-07-01