ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORAZ POWROTU Z WYJAZDU

 

Opis procedury:

Zainteresowany wypełnia druk -  Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, a po powrocie Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

 

Efekt załatwienia sprawy:

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku meldunkowego. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (ustawa określa zwolnienia z opłat).

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Druk składa się  osobiście lub pełnomocnik w pokoju nr 08 Urzędu Miasta.

 

Godziny:

od wtorku do piątku od  730 do 1530,
poniedziałek – od 800 do1600

 

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Kolandryk-Sadowska – inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Termin załatwienia:

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

 

Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłacie skarbowej podlega wydanie na wniosek zaświadczenia w tej sprawie - 17 zł.

 

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783).

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kolandryk-Sadowska - Urząd Stanu Cywilnego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-11-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-06-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-11-05