WPIS   DO  REJESTRU  WYBORCÓW   MIASTA   BIELSK   PODLASKI

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  • Dowód osobisty.
  • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
  • Oświadczenie.

 

Podstawa Prawna:

Art. 18 §9 /art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm)

 

Opis procedury:

Zainteresowany wypełnia druk „Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców”- można otrzymać go w pokoju nr  08.

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Wniosek składa się na Biurze Podawczym Urzędu Miasta.
Godziny:
od wtorku do piątku od 730 do 1530.
               Poniedziałek od 800 do 1600

 

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Kolandryk-Sadowska – inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Termin załatwienia:

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje się w terminie 14 dni od wniesienia wniosku.

 

Opłaty:

Procedura wpisu do rejestru wyborców nie podlega opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Inne wskazówki:

Do  rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy stale zameldowani na terenie gminy. Wnioski  o wpisanie do  rejestru wyborców mogą  składać wyborcy stale przebywający na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie nie zameldowani.

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kolandryk-Sadowska - Urząd Stanu Cywilnego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-06-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-06-29