Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci wg stanu na dzień 1.01.2017r.

Na podstawie art. 89 d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
Miasto Bielsk Podlaski
ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2017 rok obliczona na dzień 01.01.2017 r. wynosi - 10.220,38 zł
  2. Statystyczna liczba dzieci na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2016 wynosi - 578

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
2) w październiku roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Bartoszuk - Ref.Ok.

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2017-01-27