Zamówienie Nr Izp.271.73.2017 z dnia 2018-01-04 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2018 roku”

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2018 roku”
Numer Izp.271.73.2017
Data wydania 2018-01-04

Bielsk Podlaski, dnia 04.01-2018 r

 

Izp.271.73.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn.„Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2018 roku” - Zadanie I - Remont dróg bitumicznych, Zadanie II -  Remont dróg gruntowych

Zamawiający zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia  zamierza przeznaczyć kwotę brutto Zadanie I - Remont dróg bitumicznych – 172 950,00 zł, Zadanie II -  Remont dróg gruntowych – 274 000,00 zł

Do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 04.01.2018 r. godz. 10:00 wpłynęły  oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

ZADANIE I - REMONT DRÓG BITUMICZNYCH

NAJBARD – ANDRZEJ BAŁŁO

ul. Tokarzewicza 11

17-100 Bielsk Podlaski

Przedsiębiorstwo Drogowo –Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Mickiewicza 183

 

 

 

 

190 4040,00 zł

 

 

 

220 785,00 zł

31.12.2018r.

 

 

 

31.12.2018r.

-

 

 

 

-

30 dni

 

 

 

30 dni

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

Zadanie II -  Remont dróg gruntowych

 

Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Mickiewicza 183

 

 

P.H.U. – DUDA Włodzimierz Duda

ul. Cegielniana 27

17-100 Bielsk Podlaski

 

 

 

 

584 250,00 zł

 

 

 

 

 

 

267 832,50 zł

 

 

 

31.12.2018r.

 

 

 

 

 

 

31.12.2018r..

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

30 dni

 

 

 

 

 

 

30 dni

 

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2018-02-01

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2018-01-04