Zamówienie Nr Izp.271.69.2016 z dnia 2017-02-16 - Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich.

Tytuł Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich.
Numer Izp.271.69.2016
Data wydania 2017-02-16

Bielsk Podlaski, dnia 16-02- 2017 r.

 

Izp.271.69.2016

 

 Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich.

 

 

W zwiazku z prowadzonym przez Miasto Bielsk Podlaski postępowaniem przetargowym  pn. Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich z dnia 20.12.2016r., działając na podstawie art.93 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164   z póź. zm. ) oraz złożonej przez Wykonawcę tj. USŁUGI Mirosław Borowski ul. Mickiewicza 18, 17-100 Bielsk Podlaski informacji o dokonaniu niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiajacego i zaniechaniu czynności zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiajacy uchyla dokonaną w dniu 23.01.2017r. czynność unieważnienia w.w. postępowania przetargowego i ponawia czynność badania złożonych ofert.

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający w dniu 23.01.2017r. unieważnił w.w.postępowanie przetargowe jednocześnie zawiadamiając o podjętych czynnościach Wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty. W dniu 25.01.2017r. do Zamawiającego wpłynęła informacja o dokonaniu niezgodnej  z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego i zaniechaniu czynności zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wnosi o dokonanie powtórzenia czynności rozpatrzenia przedmiotowego postępowania.

Zamawiający po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej i przesłanej informacji postąpił jak na wstępie .

Z up. Burmistrza

Anna Szkoda

Skarbnik Miasta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-02-16

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-02-16