Zamówienie Nr Izp.271.69.2016 z dnia 2017-01-23 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich
Numer Izp.271.69.2016
Data wydania 2017-01-23

Bielsk Podlaski, dnia 23.01.2017 r.

 Izp.271.69.2016

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich

 

       

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle art.146 ust.1.

W dniu 21.12.2016 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu i sposobu wykonania zamówienia, która mogła mieć wpływ na krąg potencjalnych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający ze względu na istotność modyfikacji był zobligowany do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach zgodnie z art.12a ustawy Pzp. Art.12a ustawy Pzp nie jest katalogiem zamkniętym i odnosi się do innych wad, które mogą być istotne dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Z up. BURMISTRZA
Anna Szkoda
SKARBNIK MIASTA

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-01-23

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-01-23

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-01-23