Zamówienie Nr Izp.271.67.2016 z dnia 2016-12-27 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.67.2016
Data wydania 2016-12-27
Termin składania uwag do oferty 2017-01-02

Bielsk Podlaski, dnia 27.12.2016 r.

 

 

 Izp.271.67.2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci

(w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców

w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców  w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”, zostały wybrane oferty nw. Wykonawców i otrzymały punktację:

 CZĘŚĆ II – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok),

Grażyna Karpiuk

Ul. Pomorska 77a

15-546 Białystok

cena ofertowa brutto: 1 400,00 zł – 80pkt.

kursy i szkolenia – 20pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 100pkt.

 

CZĘŚĆ V – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok).

Grażyna Karpiuk

Ul. Pomorska 77a

15-546 Białystok

cena ofertowa brutto: 1 400,00 zł – 80pkt.

kursy i szkolenia – 20pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 100pkt.

 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i proszony jest o niezwłoczne podpisanie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do rozpoznania cenowego.

KIEROWNIK REFERATU

INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jerzy Bartoszuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2016-12-27

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2016-12-27