Zamówienie Nr Izp.271.59.2016 z dnia 2016-12-12 - MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście” – budowa oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim

Tytuł MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście” – budowa oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.59.2016
Data wydania 2016-12-12

Bielsk Podlaski, dnia 12.12.2016 r.

 

Izp.271.59.2016

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”

– budowa oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim

 

 

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

-        dotychczasowy Załącznik Nr 8 o nazwie „Kosztorys ofertowy” zastępuje się załącznikiem o nazwie „Kosztorys ofertowy – zmiana”

 

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, że w pozycjach 9, 10, 11, 12, 13 i 14 kosztorysu ofertowego w kolumnie „Opis robót” jest wskazany rodzaj kabla 5x35mm, a powinien być 4x35mm2.

 

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2016-12-12

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-12-12

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-12-12