Zamówienie Nr Izp.271.58.2016 z dnia 2016-12-09 - ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU DLA CZĘŚĆI II i V w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU DLA CZĘŚĆI II i V w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.58.2016
Data wydania 2016-12-09

Bielsk Podlaski, dnia 09.12.2016 r.

 Izp.271.58.2016

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I UNIEWAŻNIENIU DLA CZĘŚĆI II i V

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci

(w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców

w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski

 

W związku z rezygnacją z realizacji usługi i podpisania umowy przez Joannę Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, Zamawiający informuje, iż dokonał ponownie wyboru najkorzystniejszej ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski:

 

CZĘŚĆ I – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach)

w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – 64 godz.(32 spotkania x 2 godz/rok)

Irena Folwarska

ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski

cena ofertowa brutto: 4.480,00 zł – 56,57pkt.

kursy i szkolenia – 0pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

 

CZĘŚĆ III – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach)

w Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok)

Anna Juźwiuk

ul. 1 Maja 22A, 17-250 Kleszczele

cena ofertowa brutto: 1.380,00 zł – 57,39pkt.

kursy i szkolenia – 15pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 72,39pkt.

 

CZĘŚĆ IV – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach)

w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok)

Anna Juźwiuk

ul. 1 Maja 22A, 17-250 Kleszczele

cena ofertowa brutto: 1.380,00 zł – 57,39pkt.

kursy i szkolenia – 15pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 72,39pkt.

 

CZĘŚĆ VI – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Irena Folwarska

ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski

cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.

kursy i szkolenia – 0pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

 

CZĘŚĆ VII – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim

– 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Irena Folwarska

ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski

cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.

kursy i szkolenia – 0pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

 

CZĘŚĆ VIII – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim

– 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Irena Folwarska

ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski

cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.

kursy i szkolenia – 0pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

 

CZĘŚĆ IX – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim

– 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Irena Folwarska

ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski

cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.

kursy i szkolenia – 0pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

 

CZĘŚĆ X – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2

im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Irena Folwarska

ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski

cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.

kursy i szkolenia – 0pkt.

łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

 

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i proszeni są o niezwłoczne podpisanie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do rozpoznania cenowego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie:

1)       CZĘŚĆ II – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok)

2)       CZĘŚĆ V – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok).

 

Na ww. Części wpłynęła jedna oferta Wykonawcy, który zrezygnował z realizacji usługi i podpisania umowy.

 

Zamawiający informuje, że ogłosi kolejne postępowanie dla Części II i V.

 

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jerzy Bartoszuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2016-12-09

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-12-09

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-12-09