Zamówienie Nr Izp.271.58.2016 z dnia 2016-12-02 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.58.2016
Data wydania 2016-12-02

Bielsk Podlaski, dnia 02.12.2016 r.

 Izp.271.58.2016

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców
w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w
ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców  w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”, zostały wybrane oferty nw. Wykonawców i otrzymały punktację:

 

CZĘŚĆ I – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – 64 godz.(32 spotkania x 2 godz/rok)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn

cena ofertowa brutto: 3.168,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

Ponadto na CZĘŚĆ I wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację:
Irena Folwarska
ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski
cena ofertowa brutto: 4.480,00 zł – 56,57pkt.
kursy i szkolenia – 0pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

CZĘŚĆ II – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 990,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

CZĘŚĆ III – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 990,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

Ponadto na CZĘŚĆ III wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację:
Anna Juźwiuk
ul. 1 Maja 22A, 17-250 Kleszczele
cena ofertowa brutto: 1.380,00 zł – 57,39pkt.
kursy i szkolenia – 15pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 72,39pkt.

CZĘŚĆ IV – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 990,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

Ponadto na CZĘŚĆ IV wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację:
Anna Juźwiuk
ul. 1 Maja 22A, 17-250 Kleszczele
cena ofertowa brutto: 1.380,00 zł – 57,39pkt.
kursy i szkolenia – 15pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 72,39pkt.

CZĘŚĆ V – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 990,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

CZĘŚĆ VI – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymiw Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

Ponadto na CZĘŚĆ VI wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację:
Irena Folwarska
ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski
cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.
kursy i szkolenia – 0pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

CZĘŚĆ VII – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

Ponadto na CZĘŚĆ VII wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację:
Irena Folwarska
ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski
cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.
kursy i szkolenia – 0pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

CZĘŚĆ VIII – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

Ponadto na CZĘŚĆ VIII wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację:
Irena Folwarska
ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski
cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.
kursy i szkolenia – 0pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

CZĘŚĆ IX – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

Ponadto na CZĘŚĆ IX wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację:
Irena Folwarska
ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski
cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.
kursy i szkolenia – 0pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

CZĘŚĆ X – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt.
kursy i szkolenia – 10pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.

Ponadto na CZĘŚĆ X wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację:
Irena Folwarska
ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski
cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt.
kursy i szkolenia – 0pkt.
łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.

 

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i proszeni są o niezwłoczne podpisanie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do rozpoznania cenowego.

 KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jerzy Bartoszuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2016-12-02

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-12-02

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-12-02