Zamówienie Nr Izp.271.52.2017 z dnia 2017-09-15 - Ogłoszenie o zmianie ogloszenia w przetargu pn.Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim

Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogloszenia w przetargu pn.Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.52.2017
Data wydania 2017-09-15

Izp.271.52.2017

 

 

 Ogłoszenie nr 500029003-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.

 

Miasto Bielsk Podlaski: Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 587398-N-2017
Data: 13.09.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1, 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (url): www.bielsk-podlaski.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-29, godzina: 10:00,

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Data wytworzenia: 2017-09-15

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-09-15

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-09-15