Zamówienie Nr Izp.271.50.2016 z dnia 2016-12-01 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rozpoznanie cenowe na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rozpoznanie cenowe na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.
Numer Izp.271.50.2016
Data wydania 2016-12-01
Termin składania uwag do oferty 2016-12-08

Bielsk Podlaski, dnia 01.12.2016 r.

 

 

Izp.271.50.2016

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) - Rozpoznanie cenowe na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

 

 

Miasto Bielsk Podlaski unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”. W toku prowadzonego postępowania nastąpiła istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, a mianowicie nastąpiła bardzo istotna zmiana zakresu rzeczowego zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie.

Przepraszamy wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Jednocześnie informujemy, że zostanie ogłoszone kolejne postępowanie na opracowanie wymienionych wyżej dokumentów.

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2016-12-02

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2016-12-02