Zamówienie Nr Izp.271.48.2016 z dnia 2016-10-28 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE” – budowa oświetlenia ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim

Tytuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE” – budowa oświetlenia ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.48.2016
Data wydania 2016-10-28

Bielsk Podlaski, dn. 28.10.2016r.


Izp.271.48.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE”
– budowa oświetlenia ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim


Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE” – budowa oświetlenia ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim, za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 2 Wykonawcy:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mikołaj Maksymiuk
ul. Górna 32, 17-100 Bielsk Podlaski
cena ofertowa brutto: 39.114,00 zł – 60 pkt.
okres gwarancji i rękojmi – 84 miesiące – 40 pkt.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów, tj. 100,00 punktów w kryteriach oceny ofert.
Cena najkorzystniejszej oferty nie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 30.000,00 zł brutto, ale Zamawiający zwiększa tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

Zestawienie złożonych ofert:
1) Oferta Nr 1 – „INSBUD” Sylwia Olszewska, ul. Kazańska 17/43, 18-400 Łomża
Uzyskane punkty:
cena ofertowa brutto – 31,28 pkt.
okres gwarancji i rękojmi – 28,57 pkt.
Łączna punktacja – 59,85 pkt.
2) Oferta Nr 3 – UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Oddział Drogowy UNIBEP S.A., ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża
Uzyskane punkty:
cena ofertowa brutto – 42,42 pkt.
okres gwarancji i rękojmi – 28,57 pkt.
Łączna punktacja – 70,99 pkt.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2016-10-28

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-10-28

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-10-28