Zamówienie Nr Izp.271.47.2016 z dnia 2016-11-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn.Zakup elektronicznego sprzętu biurowego w ramach zadania pn. Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta

Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn.Zakup elektronicznego sprzętu biurowego w ramach zadania pn. Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta
Numer Izp.271.47.2016
Data wydania 2016-11-16
Termin składania uwag do oferty 2016-11-21

Ogłoszenie nr 344395 - 2016 z dnia 2016-11-16 r.

Bielsk Podlaski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 344274-2016
Data: 16/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1, 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (url): www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy: www.bielsk-podlaski.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: cześć opisowa
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 315032-2016

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2016-11-16

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2016-11-16