Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na Zakup elektronicznego sprzętu biurowego w ramach zadania pn. Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta.
Numer Izp.271.47.2016
Data wydania 2016-09-29

Bielsk Podlaski, dnia 29-09-2016r.

Izp.271.47.2016

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup elektronicznego sprzętu biurowego w ramach zadania pn. Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta.
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

 

1. w dziale XV.  SIWZ - Miejsce, termin składania i otwarcia ofert pkt. 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie:

-  Termin złożenia ofert – do dnia 07.10.2016 r.  do godz. 10:00.

-  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111 w dniu 07.10.2016 r. o godz. 11:00.

 

  1. w załączniku  Nr 1A CZĘŚĆ I – specyfikacja oferowanego urządzenia:

 – urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3 – 1 szt. pkt. 26 otrzymuje następujące brzmienie:

   ,, pojemność wyjścia min. 250 arkuszy”;

 

  1. w załączniku Nr 5A CZĘŚĆ I – opis przedmiotu zamówienia-

- urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3 – 1 szt.  pkt. 26 otrzymuje następujące brzmienie:

   ,, pojemność wyjścia min. 250 arkuszy”;

Z up. Burmistrza Miasta

Bożena Teresa Zwolińska

z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz - referat IZP

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2016-09-29

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2016-09-29