Zamówienie Nr Izp.271.3.2017 z dnia 2017-03-14 - Zawiadomienie o wyborze najkoprzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.. Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2017

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkoprzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.. Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2017
Numer Izp.271.3.2017
Data wydania 2017-03-14

Bielsk Podlaski, dnia 14-03-2017 r.

 

Izp.271.3..2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.      z 2015 r. poz.2164 z póż. zm.) Miasto Bielsk Podlaski informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2017 została wybrana oferta złożona przez:

Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Korolczuk

Henrykowo 15A

15-511 Białystok

 

Cena oferty - 144 078,00 zł brutto

Uzyskane punkty:

cena – 60 pkt.

posiadanie własnego materiału nasadzeniowego – 10 pkt.

kwalifikacje zawodowe – 20 pkt.

doświadczenie osób – 10 pkt.

 

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganych kryteriach uzyskała łącznie 100,00 pkt.

 

Wybrany Wykonawca proszony jest o zgłoszenie się do tut. urzędu w celu podpisania umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia .

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-03-14