Zamówienie Nr Izp.271.15.2017 z dnia 2017-04-20 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Adama Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście .

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Adama Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście .
Numer Izp.271.15.2017
Data wydania 2017-04-20

Bielsk Podlaski, dnia 20-04-2017r.

Izp.271.15.2017

 

 

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia

 

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), Miasto Bielsk Podlaski unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Adama Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście .

Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta .

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-04-20

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-04-20