Zamówienie Nr Izp.271.36.2016 z dnia 2016-07-08 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście – Opracowanie dokumentacji technicznej solarnego oświetlenia ul. Karola Olszewskiego w Bielsku Podlaskim

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście – Opracowanie dokumentacji technicznej solarnego oświetlenia ul. Karola Olszewskiego w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.36.2016
Data wydania 2016-07-08

Bielsk Podlaski, dnia 08.07.2016 r.

Izp.271.36.2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz.2164) Miasto Bielsk Podlaski informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja oświetlenia  ulicznego w mieście – Opracowanie dokumentacji technicznej solarnego oświetlenia ul. Karola Olszewskiego w Bielsku Podlaskim została wybrana oferta złożona przez :

 

Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko
ul. Asnyka 10, 17-300 Siemiatycze
Cena oferty: 3.813,00 zł brutto

Uzyskane punkty:
cena – 96 pkt.
rękojmia – 2 pkt.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wymaganych kryteriach uzyskała łącznie 98,00 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o niezwłoczne podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia .

 

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Nowicka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data wprowadzenia: 2016-07-08

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-07-08

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-07-08