Zamówienie Nr Izp.271.7.2016 z dnia 2016-05-17 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia pn.Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa.

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia pn.Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa.
Numer Izp.271.7.2016
Data wydania 2016-05-17

Bielsk Podlaski, dnia 17-05-2016r.

Izp.271.24.2016

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia

 

 

Na podstawie art. 93  ust.1 pkt. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  Miasto Bielsk Podlaski unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2016-05-17

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2016-05-17

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2016-05-17