Zamówienie Nr Izp.271.15.2016 z dnia 2016-04-05 - Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim

Tytuł Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.15.2016
Data wydania 2016-04-05

Bielsk Podlaski, dnia 05.04.2016 r.

Izp.271.15.2016

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim

 

         Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że do ww. przetargu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pkt VIII ppkt 1.3) zapisu dotyczącego konieczności posiadania przez kierownika robót instalacyjnych uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. Przetarg nie obejmuje robót w zakresie ww. branż.”

Odpowiedź:

Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi m.in. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych.

 

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Nowicka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data wprowadzenia: 2016-04-05

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-04-05

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-04-05