Zamówienie Nr Izp.271.12.2016 z dnia 2016-03-31 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.
Numer Izp.271.12.2016
Data wydania 2016-03-31

Bielsk Podlaski, dnia 31-03-2016r.

Izp.271.12.2016

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia

 

 

Na podstawie art. 93  ust.1 pkt. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  Miasto Bielsk Podlaski unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia  ulicznego w mieście. Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie ogłosi kolejne postępowanie  o zamówienie publiczne .

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2016-03-31

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2016-03-31