Zamówienie Nr Izp.271.19.2015 z dnia 2015-07-20 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w latach 2015-2017

Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w latach 2015-2017
Numer Izp.271.19.2015
Data wydania 2015-07-20

Bielsk Podlaski, dnia 20 lipca 2015 r.

Izp.271.19.2015

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta

   i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w latach 2015-2017

 

                Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

  • dotychczasowy Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) zastępuje się załącznikiem Nr 3a.

     Modyfikacji dokonano w §11 i §12 Projektu umowy.

 

Z. up. Burmistrza Miasta

Bożena Teresa Zwolińska

Z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Nowicka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data wprowadzenia: 2015-07-20

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2015-07-20

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2015-07-20