Zamówienie Nr Izp.271.6.2014 z dnia 2015-03-24 - zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników w Bielsku Podlaskim w latach 2015-2016”

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników w Bielsku Podlaskim w latach 2015-2016”
Numer Izp.271.6.2014
Data wydania 2015-03-24

Bielsk Podlaski, 24-03-2015r.

Izp.271.6.2015

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.), Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników w Bielsku Podlaskim w latach 2015-2016wpłynęła jedna oferta:

Gospodarstwo Ogrodnicze
Marcin Korolczuk
Henrykowo 15A
15-511 Białystok

cena oferty- 246 727,80 zł

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.
Wybrany Wykonawca proszony jest o niezwłoczne podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2015-03-24

Modyfikujący: Agnieszka Kalinowska

Data modyfikacji: 2015-03-24

Opublikował: Agnieszka Kalinowska

Data publikacji: 2015-03-24