Zamówienie Nr z dnia 2014-02-11 - rozpoznanie cenowe na platformę schodową dla niepełnosprawnych HIRO-320 ( bez torowiska )

Tytuł rozpoznanie cenowe na platformę schodową dla niepełnosprawnych HIRO-320 ( bez torowiska )
Data wydania 2014-02-11

Bielsk Podlaski   11.02.1014r.

Zespół Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego
im .Jarosława Kostycewicza
w Bielsku Podlaskim                          

 

                                                      Zapytanie o cenę na  platformę dla niepełnosprawnych

 

 

 I. Informacje ogólne   

1.Zamawiający:

Zespół Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego
im .Jarosława Kostycewicza
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego  9
tel. (85)730 25 08, fax.(85)833 22 32
e-mail : bielsktrojka@poczta.onet.pl     adres  internetowy:  www.bielsktrojka.strefa.pl.
NIP 543-19-62-315
REG 051971356

 2.Tryb udzielania  zamówienia:

2.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 14 000 euro, na podstawie §6

 ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro”.

2.2. W kwestiach nieuregulowanych w zapytaniu o cenę oraz do czynności podejmowanych przez zamawiającego
 i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego mają zastosowanie zapisy zawarte
w regulaminie.

2.3 .W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:  platforma schodowa  dla niepełnosprawnych HIRO-320 ( bez torowiska )

  1. Zakup platformy
  2. Dostawa urządzenia
  3. Montaż urządzenia
  4. Dokumentacja techniczna
  5. Koszt odbioru  dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego

4. Termin wykonania zamówienia

    10 tygodni od podpisania umowy.

5.Okres gwarancji 24 miesiące.

6.Proszę o podanie ceny netto, brutto, stawkę i kwotę podatku VAT .

7.Oferty można składać drogą mailową, na adres bielsktrojka@poczta.onet.pl.na adres Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 9, 17-100 Bielsk Podlaski lub listownie  w terminie do 25.02.2014r.  do godziny 15:00  

W załączeniu przesyłamy  opis techniczny  i rysunek techniczny posiadanej windy.

W razie wątpliwości kontakt do Pani Dyrektor  Eugenii  Wasiluk  tel. 85 730 25 08  

 

Dyrektor Szkoły
Eugenia Wasiluk

Metryka strony

Udostępniający: Eugenia Wasiluk- Dyrektor Szkoły

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2014-02-11

Modyfikujący: Agnieszka Kalinowska

Data modyfikacji: 2014-02-11

Opublikował: Agnieszka Kalinowska

Data publikacji: 2014-02-11