Zamówienie Nr Ok.042.1.2013 z dnia 2013-12-06 - modyfikacja siwz w postępowaniu pn. Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. „Bielskie Gimnazja - dobry start i pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

Tytuł modyfikacja siwz w postępowaniu pn. Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. „Bielskie Gimnazja - dobry start i pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL
Numer Ok.042.1.2013
Data wydania 2013-12-06

Bielsk Podlaski, 06-12-2013r.

Ok.042.1.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. „Bielskie Gimnazja   - dobry start  i pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) modyfikuje się siwz w następującym zakresie

  • w rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia:

- dodaje się część 40 - indywidualne zajęcia rozwijające wiedzę z języka angielskiego, klasa III, Gimnazjum Nr 2

- pkt 17 otrzymuje brzmienie: Wymagania podstawowe wobec wykonawcy części 1-7, 16-40

  • w rozdz. VII Termin wykonania zamówienia

- ppkt 2 otrzymuje brzmienie: Części zamówienia:  – od 8 do 40 części w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.

  • w rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- ppkt 3 tiret 7 otrzymuje brzmienie: część 6, 36-40 – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego

w.z  Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2013-12-06

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-12-06

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-12-06