Zamówienie Nr iZP.271.26.2013 z dnia 2013-10-24 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym na dostawę tablicy pamiątkowej.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym na dostawę tablicy pamiątkowej.
Numer iZP.271.26.2013
Data wydania 2013-10-24

Bielsk Podlaski,24-10-2013r.

Izp.271.26.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ROZPOZNANIU CENOWYM

Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w rozpoznaniu cenowym  na dostawę tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” wpłynęła 1 oferta złożona przez :

ABA PLUS

Murawscy s.c.

ul. 3-go Maja 19A

17-100 Bielsk Podlaski

 

Cena brutto oferty – 332,10 zł

Wybrany Wykonawca proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie się do tut. Urzędu celem podpisania umowy.

p.o. Kierownika Referatu

Inwestycji i Zamówień Publicznych

Jerzy Bartoszuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2013-10-24

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2013-10-24

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2013-10-24