Zamówienie Nr Izp.271.22.2013 z dnia 2013-09-26 - zawiadomienie o wyborze oferty w rozpoznaniu cenowym na usługę polegającej na wizualizacji i opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur, plakatów i roll-upów w projekcie Bielskie gimnazja– dobry start i pewna przyszłość

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w rozpoznaniu cenowym na usługę polegającej na wizualizacji i opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur, plakatów i roll-upów w projekcie Bielskie gimnazja– dobry start i pewna przyszłość
Numer Izp.271.22.2013
Data wydania 2013-09-26

Bielsk Podlaski,26 września 2013 r.

Izp.271.22.2013

Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w rozpoznaniu cenowym na usługę polegającej na wizualizacji i opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur, plakatów i roll-upów informujących o realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. Bielskie gimnazja– dobry start i pewna przyszłość została wybrana oferta nr 3 firmy:

ABA PLUS
MURAWSCY s.c.
ul. 3-go Maja 19A
17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 2 231,22 zł brutto

Ponadto wpłynęły oferty następujących firm:

Oferta nr 1
VEKTOR Krzysztof Gałuszewski
ul. Mickiewicza 58/9b
17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 2 414,49 zł brutto

Oferta nr 2
6 Media Jacek Mitręga
ul. Gallusa 12
40-594 Katowice

Cena oferty wynosi 2 373,90 zł brutto

Wykonawca proszony jest o niezwłoczne podpisanie umowy.

p.o. Kierownika Referatu
 Inwestycji i Zamówień Publicznych
Jerzy Bartoszuk

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2013-09-26

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-26