Zamówienie Nr Izp.271.18.2013 z dnia 2013-08-08 - Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim – część I oraz Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim - część II .

Tytuł Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim – część I oraz Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim - część II .
Numer Izp.271.18.2013
Data wydania 2013-08-08

Bielsk Podlaski 08-08-2013r.

 

Izp.271.18.2013

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa placu zabaw  przy Zespole Szkół  z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim – część I oraz Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim - część II .

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie :
1. dotychczasowy zapis pkt. III.1) d)  SIWZ urządzenia uzupełniające :

- ławka  z oparciem 1 szt. otrzymuje  następujące brzmienie ,, ławka z oparciem 5 szt.”,

-  kosz na śmiecie 1 szt. otrzymuje następujące brzmienie ,, kosz na śmiecie 2 szt.”,

- wieszak na ubrania 1 szt. otrzymuje następujące brzmienie ,,wieszak na ubrania 2 szt.”

2. dotychczasowy zapis pkt. III.2) d)  SIWZ urządzenia uzupełniające :

- ławka  z oparciem 1 szt. otrzymuje  następujące brzmienie ,, ławka z oparciem 5 szt.”,

-  kosz na śmiecie 1 szt. otrzymuje następujące brzmienie ,, kosz na śmiecie 2 szt.”,

- wieszak na ubrania 1 szt. otrzymuje następujące brzmienie ,,wieszak na ubrania 2 szt.”

 

 

Burmistrza Miasta

Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2013-08-08

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2013-08-08

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2013-08-08