Zamówienie Nr Izp.271.13.2013 z dnia 2013-05-27 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.Wykonanie kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.Wykonanie kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim.
Numer Izp.271.13.2013
Data wydania 2013-05-27

Bielsk Podlaski,27-05-2013r.

Izp.271.13. 2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie kanalizacji sanitarnej do obiektów  i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WIELOBRANŻOWYCH           

SPÓŁKA Z O. O.

UL. OGRODOWA 13A/14

17-100 BIELSK PODLASKI

Cena oferty wynosi – 89 098,25 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia.

Ponadto wpłynęły ważne oferty:

  1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
,,DALBA” Sp. z o.o.
ul.  Produkcyjna  102
15 – 680 Białystok

Oferta uzyskała w kryterium ,,cena” 66,98 punktów

  1. Oferta Nr 3 złożona przez

Inżynieria Lądowa
Bracia Jurczuk s.c.
ul. Dubicze 80A
17 -100 Bielsk Podlaski

Oferta  uzyskała w kryterium ,,cena”  76,89 punktów

 w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2013-05-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-27