Zamówienie Nr Izp.271.11.2013 z dnia 2013-04-25 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.Zabudowa pomieszczenia kuchennego w Sekretariacie -część I i wykonanie mebli do sali posiedzeń -część II

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.Zabudowa pomieszczenia kuchennego w Sekretariacie -część I i wykonanie mebli do sali posiedzeń -część II
Numer Izp.271.11.2013
Data wydania 2013-04-25

Bielsk Podlaski,25-04-2013r.

Izp.271.11.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Zabudowa pomieszczenia kuchennego w Sekretariacie – część I i wykonanie mebli do sali posiedzeń- część II” została wybrana:

dla części I oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół 
„CEZAS” sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15
15-751 Białystok

Cena oferty wynosi – 1 730,61 zł brutto
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o niezwłoczne podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy winni potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia .

Ponadto wpłynęła ważna oferta Nr 2 złożona przez:
agia Dawid Siedlarczyk
ul. Zielona 10
34-440 Kluszkowce

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 35,18 pkt.

dla części II został wybrana oferta Nr 2 złożona przez :

agia Dawid Siedlarczyk
ul. Zielona 10
34-440 Kluszkowce

Cena oferty wynosi – 18 204,00 zł brutto
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o niezwłoczne podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy winni potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia .

Ponadto wpłynęły ważne oferty:

1)Oferta Nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
EWART Artur Sylwester Paciorek
ul. Wiejska 15
15-351 Białystok

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 53,92 pkt.

2) Oferta Nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół 
„CEZAS” sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15
15-751 Białystok

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 83,51 pkt.

w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2013-04-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-04-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-04-25