Zamówienie Nr Izp.271.27.2012 z dnia 2012-10-29 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.271.27.2012
Data wydania 2012-10-29

Bielsk Podlaski,29-10-2012r.

Izp.271.27.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Gmina Miejska Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski” została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

Biuro Wyceny Nieruchomości
Grzegorz Kubacki
ul. Wiązowa 8
18-400 Łomża

Cena oferty wynosi – 9 790,80 zł brutto
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt

Wybrany Wykonawca proszony jest o niezwłoczne podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy winni potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia .

Ponadto wpłynęła ważna oferta:
ESTIMAR Wycena Nieruchomości Adam Bratos
ul. Marii Konopnickiej 7/22, 15-215 Białystok – Lider konsorcjum
Ewa Zabrocka OPERAT- Szacowanie Nieruchomości
ul. Cytrusowa 5, 15- 584 Białystok
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 67,46 pkt

w.z Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2012-10-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-10-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-10-29