Zamówienie Nr Izp.271.12.2012 z dnia 2012-07-11 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski (część I)”

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski (część I)”
Numer Izp.271.12.2012
Data wydania 2012-07-11
Bielsk Podlaski,11-07-2012r.
Izp.271.12.2012
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.„Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski (część I)” została złożona jedna oferta przez:

Biuro Wyceny Nieruchomości
Grzegorz Kubacki
ul. Wiązowa 8
18-400 Łomża
Cena oferty wynosi – 43 037,70 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 
Burmistrz Miasta
Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2012-07-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-07-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-07-11