Zamówienie Nr Izp.271.2.2012 z dnia 2012-02-07 - Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczony pn.„Pielęgnacja drzew – wycinka oraz cięcie koron drzew na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2012- 2013r.”

Tytuł Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczony pn.„Pielęgnacja drzew – wycinka oraz cięcie koron drzew na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2012- 2013r.”
Numer Izp.271.2.2012
Data wydania 2012-02-07
Bielsk Podlaski,07.02.2012r.
 
Izp.271.2.2012r.
 
 

Dotyczy: „Pielęgnacja drzew – wycinka oraz cięcie koron drzew na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2012- 2013r.”

 
Odpowiedzi na pytania

Pytanie Nr 1 : Czy cena jednostkowa za frezowanie podawana w ofercie winna dotyczyć frezowania łącznie z wycinką i wywozem, czy jedynie frezowania?

Ad: 1.Cena jednostkowa za frezowanie podawana w ofercie winna dotyczyć frezowania łącznie z wycinką i wywozem .

Pytanie Nr 2 : Czy cena jednostkowa za frezowanie ma być podana za frezowanie 1 cm3  czy ma być liczona od średnicy pnia?

Ad.2. Cena  jednostkowa za frezowanie ma być  liczona od średnicy pnia?

 
w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2012-02-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-02-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-02-08