Zamówienie Nr JRP.042.1.2011 z dnia 2011-12-09 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym na dostawę materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym na dostawę materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.
Numer JRP.042.1.2011
Data wydania 2011-12-09

Bielsk Podlaski, 09-12-2011 r.
 
JRP. 042.1.2011
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
 

Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w rozpoznaniu cenowym na dostawę materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko została wybrana oferta:

1. Dla CZĘŚCI I ( 50 szt. kalendarzy trójdzielnych na 2012r.) – złożona przez Pana Krzysztofa Gałuszewskiego ,,VEKTOR” ul. Mickiewicza 58/9b, 17-100 Bielsk Podlaski za cenę brutto -      1227,54 zł.

Oferta w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Ponadto wpłynęła dla części I oferta złożona przez ABA PLUS Murawscy s.c. Bielsk Podlaski ul. 3-go Maja 19A  za cenę brutto – 1291,50 zł.

Oferta w kryterium ,,cena” uzyskała 95,05 pkt.

Zamawiający informuje, że  dla części I odrzucił ofertę złożoną przez Agencję Reklamową ,,EFECT” Aleksandra Pięta ul. Armii Krajowej 4 lok. 2, 45-071 Opole. Wykonawca złożył ofertę fax.

Zgodnie z zapisem pkt. 5 rozpoznania cenowego Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie ( zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść).

2. Dla CZĘŚCI II (50 szt. kalendarzy książkowych na 2012 r.) – złożona przez Pana Krzysztofa Gałuszewskiego ,,VEKTOR” ul. Mickiewicza 58/9b, 17 -100 Bielsk Podlaski za cenę brutto   – 1205,40 zł

Oferta w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Ponadto wpłynęła dla części 2 oferta złożona przez ABA PLUS Murawscy s.c. Bielsk Podlaski ul. 3-go Maja 19A– za cenę brutto 1845,00 zł

Oferta w kryterium ,,cena” uzyskała 65,34 pkt.

Zamawiający informuje, że dla części II odrzucił ofertę złożoną przez Agencję Reklamową ,,EFECT” Aleksandra Pięta ul. Armii Krajowej 4 lok. 2, 45-071 Opole. Wykonawca złożył ofertę fax.

Zgodnie z zapisem pkt. 5 rozpoznania cenowego Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie ( zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść ).

 
PEŁNOMOCNIK

ds. Realizacji Projektu (MAO)

Walentyna Szymczuk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-12-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-12-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-12-09