Zamówienie Nr Izp.271.19.2011 z dnia 2011-06-06 - Odpowiedzi na pytanie do przetargu nieograniczonego pn. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 100 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Tytuł Odpowiedzi na pytanie do przetargu nieograniczonego pn. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 100 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer Izp.271.19.2011
Data wydania 2011-06-06

Bielsk Podlaski, 2011-06-06

Izp. 271.19.2011
 

Postępowanie dotyczące udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości do 5 100 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (ogłoszenie o zamówieniu 2011/S 95-156051 z 18 maja 2011 r.)

          Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający informuje, iż otrzymał następujące pytania:

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający zgodzi się, by stawkę oprocentowania liczyć w następujący sposób:

„Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed każdym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku, w wysokości …….% p.a. Odsetki naliczane są w okresach 3-miiesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego kwartału. Aktualizacja stopy zmiennej będzie następowała w dniu płatności odsetek” lub inny zapis uwzględniający wewnętrzne przepisy banku odnośnie aktualizacji stopy procentowej? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane w pytaniu zmiany.

Burmistrz Miasta
Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-06-06

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-06-06

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-06-06