Zamówienie Nr Izp.271.18.2011 z dnia 2011-05-25 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Remont budynku Urzędu Miasta

Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Remont budynku Urzędu Miasta
Numer Izp.271.18.2011
Data wydania 2011-05-25
Bielsk Podlaski,25-05-2011r.
 
Izp.271.18.2011
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,, Remont budynku Urzędu Miasta”.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla w.w. postępowania przetargowego w następujący sposób :

·         w pkt. XIV.2. SIWZ jest termin złożenia ofert do dnia 30.05.2011r. do godz. 10:00 zmieniono na termin złożenia ofert do dnia 03.06.2011r. do godz. 10:00. 

·         w pkt. XIV.3. SIWZ jest Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 27 w dniu 30.05.2011r. o godz. 10:15 zmieniono na Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 27 w dniu 03.06.2011r. o godz. 10:15

 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-05-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-05-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-05-25