Zamówienie Nr Izp.271.14.2011 z dnia 2011-04-20 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.14.2011
Data wydania 2011-04-20
Bielsk Podlaski,20-04-2011r.
 
Izp.271.14.2011
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn ,,Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”wybrano ofertę

1.       dla części 1 złożoną przez:
Moje Bambino Sp. z o.o.; Sp. k.

ul. Gdańska 80

90-613 Łódź

cena – 13 825,11 zł

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 100 punktów
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

Ponadto wpłynęła oferta nr 2 firmy:

„NOWA SZKOŁA” Sp. z o.o.
ul. POW 25

90-248 Łódź

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 75,86 punktów

2.    nr 4 dla części 2 złożoną przez:
„MENTOR-MEDIA” Mariusz Dziemieńczuk

ul. 27 Lipca 80
15-182 Białystok

cena – 8 200 zł

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 100 punktów
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

Ponadto wpłynęły oferty firm:

Nr 1
Agencja Reklamowa
Cieślik-Studio L
ul. Podbipięty 7
31-980 Kraków

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 61,73 punkty

Nr 2
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

„CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 75,50 punktów

Nr 3

ALTAY EAST EUROPE Sp. z o.o.
ul. Młynarska 7

01-205 Warszawa

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 86,15 punktów

Nr 5

„NOWA SZKOŁA” Sp. z o.o.
ul. POW 25

90-248 Łódź
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 60,18 punktów

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2011-04-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-04-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-04-20