Zamówienie Nr Izp.271.13.2011 z dnia 2011-04-15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”
Numer Izp.271.13.2011
Data wydania 2011-04-15
 
Bielsk Podlaski,15-04-2011r.
Izp.271.13.2011
 
 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” wybrano ofertę:                                                         

1.Dla CZĘŚCI 1złożonąprzez Panią Ewę Bogucką zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wiejska 50

Cena oferty wynosi – 2 800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

2. Dla CZĘŚCI 2 złożoną przez Panią Beatę Niewińską zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Erdmana 6

Cena oferty wynosi – 4 800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza
 

 
 
 
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-04-15

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-04-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-04-15