Zamówienie Nr Izp.271.16.2011 z dnia 2011-04-14 - modyfikacja siwz w postępowaniu pn Remont budynku Urzędu Miasta

Tytuł modyfikacja siwz w postępowaniu pn Remont budynku Urzędu Miasta
Numer Izp.271.16.2011
Data wydania 2011-04-14
Bielsk Podlaski, 14.04.2011r.
Izp.271.16.2011
 

Dotyczy: postępowania pn „Remont budynku Urzędu Miasta”

 

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski modyfikujespecyfikację istotnych warunków zamówienia w ten sposób, iż harmonogram rzeczowy -załącznik nr 8 zastępuje się załącznikiem nr 8a.

 

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2011-04-14

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-04-14

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-04-14