Zamówienie Nr Izp.341-9/11 z dnia 2011-03-18 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”
Numer Izp.341-9/11
Data wydania 2011-03-18
 
Bielsk Podlaski,18-03-2011r.

Izp.341 – 9/11

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” wybrano ofertę:                                                          

1.Dla CZĘŚCI 1złożonąprzezPanią Krystynę Tyszkiewicz zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Mickiewicza 174B/24

Cena oferty wynosi – 2 400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

2. Dla CZĘŚCI 2 złożonąprzez Panią Barbarę Jolantę Majstrowicz zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kasztanowa 5

Cena oferty wynosi – 2 400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

3. Dla CZĘŚCI 3 złożoną przez Panią Barbarę Waszkowiak zam. 17-100 Bielsk Podlaski

    ul. 11 Listopada 29

Cena oferty wynosi – 2 400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

4. Dla CZĘŚCI 4Nr 2 złożoną przez Panią Bożenę Teresę Konobrocką zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Poświętna 11/22

Cena oferty wynosi –  4800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty . Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  odrzucił ofertę Nr 1 złożoną przez Humanum s.c. ul. Chłopska 14, 15 -185 Białystok. Zamawiający wezwał Wykonawcę  do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. Wykonawca uzupełnił tylko część dokumentów po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona.

5. Dla CZĘŚCI 5a złożona przez Panią Marię Kondrat zam. 17-100 Bielsk Podlaski                ul. Norwida 36

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

6. Dla CZĘŚCI 5b złożona przez Panią Edytę Korzeniewską zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Dubiażyńska 15

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

7. Dla CZĘŚCI 6 złożoną przez Panią Aldonę Agatę Szuper zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Ogrodowa 13b/16

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

8. Dla CZĘŚCI 7 złożoną przez Panią Krystynę  Tyszkiewicz  zam. 17-100 Bielsk Podlaski    ul. Mickiewicza 174B/24

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

9. Dla CZĘŚCI 8 złożoną przez Panią Alinę Jakubowską zam. 17-100 Bielsk Podlaski           ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 69

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

10. Dla CZĘŚCI 9 złożoną przez Panią Alinę Jakubowską zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 69

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

11. Dla CZĘŚCI 10 złożoną przez Panią Barbarę Jolantę Majstrowicz zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kasztanowa 5

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

12. Dla CZĘŚCI 11 złożoną przez Panią Zofię Perestret zam. 17-100 Bielsk Podlaski

      ul. Cegielniana 26

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

13. Dla CZĘŚCI 12 złożoną przez Panią Barbarę Oksiutę zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 30-go Lipca 23

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

14. Dla CZĘŚCI 13 złożoną przez Panią Edytę Korzeniewską zam. 17-100 Bielsk Podlaski    ul. Dubiażyńska 15

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

15. Dla CZĘŚCI 14 złożoną przez Panią Annę Sorokin zam. 17-100 Bielsk Podlaski             ul. Białowieska 111E/31

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

16. Dla CZĘŚCI 15 złożoną przez Panią Barbarę Puchalską zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Północna 4/26

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

17. Dla CZĘŚCI 16 złożoną przez Panią Mirosławę Niedźwiecką zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa  87 E/4

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

18. Dla CZĘŚCI 17  złożoną przez Panią Mariannę Wawrusiewicz zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa  9A/35

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

19. Dla CZĘŚCI 18 złożona przez Panią Alinę Sacharewicz zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Jagiellońska 3/9

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

20. Dla CZĘŚCI 19 złożoną przez Panią Danutę Zinowczyk  zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Oskara Kolberga 22

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

21. Dla CZĘŚCI 20a złożoną przez Panią Anettę Leoniuk zam. 17-100 Bielsk Podlaski           ul. Mikołaja Reja 25

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

22. Dla CZĘŚCI 20b złożoną przez Panią Irenę Jakoniuk zam. 15-888 Białystok ul. Wyszyńskiego 6B/35

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

23. Dla CZĘŚCI 21 złożoną przez Panią Irenę Folwarską zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Plac Ratuszowy 1/6

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

24. Dla CZĘŚCI 22 złożoną przez Panią Barbarę Małgorzatę Borowik zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wrzosowa 10

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

25. Dla CZĘŚCI 23 złożoną przez Panią Grażynę Kolatę zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 50A/27 

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

26. Dla CZĘŚCI 24 złożona przez Panią Anettę Artemiuk zam. 17-100 Bielsk Podlaski          ul. Rejtana 42

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

27. Dla CZĘŚCI 26 złożoną przez Panią Janinę Ziniewicz zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Chmielna 38 C

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

28. Dla CZĘŚCI 27 złożoną przez Panią Irenę Kondratiuk zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Wysockiego 31

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

29. Dla CZĘŚCI 28 złożoną przez Panią Barbarę Skiepko zam. 17-100 Bielsk Podlaski         ul. Górna 31 A

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

30. Dla CZĘŚCI 29 złożoną przez Panią Barbarę Kuczyńską zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Andersa 19

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

31. Dla CZĘŚCI 30 złożoną przez Panią Marię Falkowską zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Jana Pawła II 36

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

32. Dla CZĘŚCI 31 złożoną przez Panią Agatę Puchalską zam. 17-100 Bielsk Podlaski   ul. Widowska 6/26 

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

33. Dla CZĘŚCI 32 złożoną przez Panią Elżbietę Sawczyńską zam. 15-025 Białystok  ul. Kraszewskiego 22/4

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

34. Dla CZĘŚCI 33 złożoną przez Panią Elżbietę Sawczyńską zam. 15-025 Białystok    ul. Kraszewskiego 22/4

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

35. Dla CZĘŚCI 34  Nr 2 złożoną przez Panią Agnieszkę Daniluk zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Dubicze 78 B

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty . Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Nr 1 złożoną przez Humanum s.c. ul. Chłopska 14, 15 -185 Białystok. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. Wykonawca uzupełnił tylko część dokumentów po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona.

36. Dla CZĘŚCI 35 złożoną przez Panią Zdzisławę Gołębiecką zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Białowieska 111a/17

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

37. Dla CZĘŚCI 36 złożoną przez Pana Andrzeja Kunę zam. 17-100 Bielsk Podlaski   ul. Ogrodowa 87 D/11

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

38. Dla CZĘŚCI 37 złożoną przez Panią Krystynę Pawluczuk zam. 17-100 Bielsk Podlaski     ul. Ogrodowa 13/56

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

39. Dla CZĘŚCI 38 złożoną przez Panią Alinę Rudczuk zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Chmielna 14 K

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

40. Dla CZĘŚCI 39 złożoną przez Panią Bożenę Petkiewicz zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleeberga 49

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

41. Dla CZĘŚCI 40 złożoną przez Panią Iwonę Duryńską zam. 17-100 Bielsk Podlaski          ul. Mickiewicza 198 B/5

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

42. Dla CZĘŚCI 41 złożoną przez Panią Joannę Duszkowską zam. 17-100 Bielsk Podlaski     ul. Kazanowskiego 24/3

Cena oferty wynosi –  2800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

43. Dla CZĘŚCI 42 złożoną przez Panią Małgorzatę Filim zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Dubiażyńska 44

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

44. Dla CZĘŚCI 43 złożoną przez Panią Allę Abramczuk zam. 17-100 Bielsk Podlaski   ul. Mickiewicza 198 a/18

Cena oferty wynosi –  3600,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

45. Dla CZĘŚCI 44  złożoną przez Panią Zofię Wypychowską zam. 17-100 Bielsk Podlaski   ul. Żeromskiego 22/50

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

46. Dla CZĘŚCI 45 złożoną przez Panią Reginę Rzepniewską  zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Poświętna 7/22

Cena oferty wynosi –  2400,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

47. Dla CZĘŚCI 46 złożoną przez Pana Roberta Cara zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Brańska 105

Cena oferty wynosi –  4800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

48. Dla CZĘŚCI 47 złożoną przez Pana Jarosława Olszańskiego zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Targowa 10

Cena oferty wynosi –  4800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

49. Dla CZĘŚCI 49 złożoną przez Panią Elżbietę Sawicką zam. 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Myśliwska 31

Cena oferty wynosi –  4800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

50. Dla CZĘŚCI 50 złożoną przez Panią Barbarę Szulc zam. 17-100 Bielsk Podlaski   ul. 11 Listopada 5/62

Cena oferty wynosi –  4800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

51. Dla CZĘŚCI 51 złożoną przez Panią Beatę Lenartowicz zam. 17-100 Bielsk Podlaski       ul. Asnyka 40

Cena oferty wynosi –  4800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

52. Dla CZĘŚCI 52 złożoną przez Panią Alicję Krystosiuk zam. 17-100 Bielsk Podlaski         ul. Ogrodowa 99/13

Cena oferty wynosi –  4800,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy pzp niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnił postępowanie dla :

- CZĘŚCI 25 -  do dnia składania ofert tj. 10.03.2011r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta,

- CZĘŚCI 48 – wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Beatę Niewińską zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Erdmana 6. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanych kwalifikacji. Przedłożone przez Panią Beatę Niewińską wyjaśnienia nie potwierdzają posiadanych kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapeutycznych. W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy pzp, Zamawiający wykluczył Wykonawcę z przedmiotowego postępowania, gdyż nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art. 24 ust.4 ustawy pzp) . 

 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-03-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-03-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-03-18