Zamówienie Nr Izp.341-41/10 z dnia 2010-12-20 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn Letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych w 2011 r.

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn Letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych w 2011 r.
Numer Izp.341-41/10
Data wydania 2010-12-20

Bielsk Podlaski, 20-12-2010r.
 
Izp.341 – 41/10
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 

       Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na ,,Letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych w 2011 r.” wykonanie zamówienia powierza się firmie:   

„BANIOCHA” Andrzej Filim
Ul. Dubiażyńska 44
17-100 Bielsk Podlaski
Cena oferty wynosi – 159 855,00 zł

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

 
Termin realizacji zamówienia:

     ·         letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich od 01.04. do 30.11. 2011 roku,
·        opróżnianie koszy ulicznych od 01.01. do 31.12. 2011 roku.

 Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia .
 
 
                                

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2010-12-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-12-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-12-20