Zamówienie Nr Izp.341-32/10 z dnia 2010-10-20 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich
Numer Izp.341-32/10
Data wydania 2010-10-20

Bielsk Podlaski, dnia 2010-10-20
 
 Izp.341 – 32/10
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich”realizację zamówienia powierza się firmie:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 183,

17-100 Bielsk Podlaski

Ceny jednostkowe, wartość zamówienia 200 000 zł.

Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy

Zakończenie: 31.12.2011 r.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.
Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2010-10-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-10-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-10-20