Zamówienie Nr Izp.341-13/10 z dnia 2010-05-14 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. ogrodowej, oznaczonej nr geod. 2534/2 w Bielsku Podlaskim

Tytuł zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej, oznaczonej nr geod. 2534/2 w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.341-13/10
Data wydania 2010-05-14

Bielsk Podlaski, 14-05-2010r.
 
Izp.341 – 13/10
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn ,,Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej, oznaczonej nr geod. 2534/2 w Bielsku Podlaskim” za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 1 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 13A/14

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi –65 397,98 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, potwierdzonego pisemnie.

                                

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 13A/14
17-100 Bielsk Podlaski
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 100 punkty

 

Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych
„WYGODA” Sp. z o.o.
ul. Chmielna 92A
17-100 Bielsk Podlaski

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 91,34 punktów

 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza
 
 
 
Otrzymują:
 

1. Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 13A/14
17-100 Bielsk Podlaski

2. Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych
„WYGODA” Sp. z o.o.
ul. Chmielna 92A

17-100 Bielsk Podlaski

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2010-05-14

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-05-14

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-05-14