Zamówienie Nr z dnia 2010-04-22 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Tytuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
Data wydania 2010-04-22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza do składania ofert na „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”

Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

 

1. Wymagania – usługodawcą może być:

 
  1. Osoba fizyczna,  spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. i Nr 157, poz. 1240)
  2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
  3. Spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240).

 

 
2. Zakres zadań objętych obsługą:
 

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
3. Usługa audytu powinna być wykonywana w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach pracy Urzędu, w uzgodnionych terminach, w wymiarze miesięcznym – 40 godzin.
 
 

4. Oferta powinna zawierać:

 
  1. Proponowany sposób świadczenia obsługi usługi audytu,
  2. Dostępność telefoniczna i mailowa,
  3. Poświadczenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zgodnie z wymogami atr. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1249),
  4. Proponowane wynagrodzenie brutto za godzinę.
 

5. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres jednego roku. Umowa zawarta przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski zawierać będzie postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). W umowie zostanie określony sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi do celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

6. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty z napisem „Audyt wewnętrzny” należy składać pocztą na adres:

 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

 

bądź w biurze podawczym Urzędu Miasta w terminie do dnia 10 maja 2010 r. do godz. 15ºº.

 
7. Osoba uprawniona do kontaktu:
 

    Janusz Panasiuk – Skarbnik Miasta tel. 85 7318120

8. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu składania ofert. Przed dokonaniem wyboru  najkorzystniejszej oferty Burmistrz Bielska Podlaskiego zastrzega prawo przeprowadzenia rozmowy z oferentami.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Nina Owerczuk - Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2010-04-22

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-04-22

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-04-22