Zamówienie Nr Izp.341-5/10 z dnia 2010-03-03 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.,,Wykonanie nasadzeń roślin kwiatowych na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2010 r.” .

Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.,,Wykonanie nasadzeń roślin kwiatowych na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2010 r.” .
Numer Izp.341-5/10
Data wydania 2010-03-03
Bielsk Podlaski, 03.03.2010r.
Izp.341-5 /10
 
 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,, Wykonanie nasadzeń roślin kwiatowych na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2010 r.” . 
 
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz . U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla w.w. postępowania przetargowego w następującym zakresie :
·         w załączniku Nr 5 do SIWZ  kosztorys ofertowy w poz. 7 kol. 3 nazwa jest ,,m3” powinno być ,,szt.”
·         w siwz w dziale XIV . Miejsce , termin składania i otwarcia ofert w pkt. 2 jest Termin złożenia ofert – do dnia 04.03.2010r. do godz. 10:00 powinno być - Termin złożenia ofert – do dnia 09.03.2010r. do godz. 10:00
·         w siwz w dziale XIV . Miejsce , termin składania i otwarcia ofert w pkt. 3 jest Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 27 w dniu 04.03.2010r. o godz. 10:15 powinno być - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 27 w dniu 09.03.2010r. o godz. 10:15
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-03-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-03-03