Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu niograniczonym pn.,,Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w 2010 roku".
Numer Izp.341-40/09
Data wydania 2010-01-11
Bielsk Podlaski,11-01-2010r.
 
Izp.341 – 40/09
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U.  z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że  w przetargu nieograniczonym pn.,, Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w 2010 roku” została wybrana oferta złożona przez:                                                              
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
 ,,MAKSBUD” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 183
17 -100 Bielsk Podlaski
Cena oferty wynosi – 142 350,00 zł netto
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.
Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT
 
1.    Oferta Nr 1 FIRMA KACZANOWSKI
Usługi Transportowe
Kaczanowski Jarosław
ul. Kazimierzowska 2A/25
     17 -100 Bielsk Podlaski
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 91,51 punktów
 
2.    Oferta Nr 2 P.H.U. – DUDA
Włodzimierz Duda
ul. Cegielniana 27
      17 -100 Bielsk Podlaski
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 96,84 punktów
 
3.    Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
 ,,MAKSBUD” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 183
17 -100 Bielsk Podlaski
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 100,00 punktów
 
 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2010-01-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-01-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-01-11